8.1.0 לוח התחלה וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע