8.1.0 שטח התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע