8.1.0 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית, דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, בערים הגדולות