8.1.1.1 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי גודל דירה בערים הגדולות