8.1.1.2 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות