8.1.1.3 דירות חדשות ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי גודל דירה בערים הגדולות