8.1.1.4 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות