8.1.2 לוח שטח התחלות בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות