8.1.5 לוח שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות