8.1.5 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות