8.1.5 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים, לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות