8.1.6 לוח 8.16 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות