8.1.6 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות