8.1.6 לוח שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות