8.1.6 לוח שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ושנה בערים הגדולות