8.1.6 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים, לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות