8.1.7-1 לוח שטח ודירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות סוף 2011