8.1.7.1 לוח שטח ודירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות, סוף 2013