8.1.7.1 שטח ודירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות, סוף 2014