8.1.7 לוח שטח בנייה ומספר דירות למגורים בערים הגדולות