8.1.8 לוח התחלות בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות