8.1.8 התחלות בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות