8.1.9 לוח גמר בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות