8.1.9 גמר בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות