8.1.5 לוח 8.15 שטח ואחוז התחלות בנייה של דירות למגורים לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות