8.1.5 לוח 8.15 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות