8.1.7 לוח 8.17 שטח בנייה ומספר דירות למגורים בערים הגדולות