8.1.8 לוח 8.18 התחלות בנייה פרטית למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות