8.2.0 לוח התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין