8.2.1 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין