8.2.1 לוח גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין