8.2.2 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר קומות בבניין