8.2.7 לוח אספקת מים וצריכת מים שנתית לפי סוג הצרכן