8.2.9 לוח צריכת החשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות