8.2.9 צריכת חשמל באזור ראשון לציון, לפי סוג צרכנות