8.2.4-1 לוח 8.24-1 כבישים סלולים בראשון לציון - המשך