8.2.5 לוח 8.25 סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול