8.2.9 לוח 8.29 צריכת חשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות