8.3.0 לוח מספר צרכני חשמל בערים הגדולות לפי סוג הצרכנות