8.3.1 לוח צריכת החשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות