8.3.3 לוח צריכת החשמל הממוצעת לצרכן הביתי לפי אזורים מנהליים