8.3.0 לוח 8.30 מספר צרכני החשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות