8.3.0 לוח 8.30 מספר צרכני חשמל בערים הגדולות לפי סוג צרכנות