9.0.1 לוח התפלגות שטח רצפות על נכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות בעיר 2013