9.0.1 התפלגות שטח רצפות של נכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות בעיר 2014