9.0.3 לוח עסקים טעוני רישוי עסקים

2014
091. עסקים, מסחר ותעשייה