9.0.7 לוח מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית - ראשון לציון