9.0.7 מפעלים, משרות, תמורות למשרות, תפוקה גולמית ותשומות לפי שנה - ראשון לציון