9.0.7 מפעלים, משרות ותמורות למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית, ראשון לציון