9.0.8-1 תפוקה גולמית, תוצר מקומי גולמי וסה"כ תשומות, לפי עוצמה טכנולוגית - ראשון לציון